Nota Legal

Textos Legals Versió 3   02-2023

 

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de “Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)”, us assabentem de la següent informació:

CORPORACIÓN H10 HOTELS, S.L., domiciliada al carrer Numància, 185-1a - 08034 BARCELONA, amb NIF B62116942, i Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 32.136, Foli 1, Full B-201.867 Inscripció 1a, és la titular i encarregada de l'explotació, gestió i funcionament del portal web www.h10hotels.com (“Web”), al qual s'accedeix a través del domini www.h10hotels.com i els seus subdominis.


D'ara endavant, CORPORACIÓN H10 HOTELS, S.L. i totes les societats del seu grup empresarial seran denominades, conjuntament, com H10 HOTELS.


La utilització del portal Web atribueix la condició d'usuari, i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per H10 HOTELS en el moment en què l'usuari accedeixi al Web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir amb atenció aquest Avís Legal en cada una de les ocasions en què es proposi fer servir el Web, ja que pot sofrir modificacions.

 

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

 

- Per la informació del Web

H10 HOTELS fa els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts del Web. No obstant això, la informació i els serveis inclosos o disponibles a través del Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics.
La informació que apareix al Web és la vigent a la data de la seva darrera actualització. H10 HOTELS es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació del Web, podent limitar o no permetre l'accés a aquest.
H10 HOTELS es reserva la capacitat d'efectuar, en qualsevol moment, els canvis i modificacions que estimi convenients, podent fer ús de tal capacitat en qualsevol moment i sense avís previ.


Els continguts del Web tenen finalitat informativa sobre l'oferta de serveis i tarifes, segons es preveu en aquest Avís Legal i a la resta de textos legals d'aquest portal.


H10 HOTELS es reserva el dret a impedir o prohibir l'accés al Web a qualsevol usuari d'Internet que introdueixi en aquest Web qualsevol contingut contrari a les normes legals o que sigui il•lícit o immoral, reservant-se el dret a exercir les accions legals que estimi oportunes per evitar aquesta mena de conductes.


- De la qualitat i disponibilitat del servei


H10 HOTELS refusa qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, sigui quina sigui la causa, reconeixent l'usuari expressament que Internet no és inexpugnable.
H10 HOTELS no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que es puguin ocasionar als usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha estat dissenyat el Web.


H10 HOTELS no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, suspensions temporals de l'electricitat o qualsevol altra mena d'interrupció del servei, ni de les conseqüències d'aquestes circumstàncies, en particular, dels danys per lucre cessant, dany emergent, pèrdues de negoci, pèrdua de software o hardware, pèrdua de dades, entre altres.


H10 HOTELS no garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servidor que el posa a la seva disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sense perjudici de què H10 HOTELS realitzi els seus millors esforços per evitar aquesta mena d'incidents.


L'anterior exempció i/o limitació de responsabilitat s'entén sense perjudici del dret imperatiu aplicable i tret que hi hagi frau o negligència greu.


- Dels continguts enllaçats a través del Web


H10 HOTELS no es fa responsable dels continguts dels webs no propis o de tercers, als quals es pot accedir mitjançant enllaços o hiperenllaços (“links”) des del Web, o de qualsevol contingut, activitat comercial, productes i serveis inclosos, posats a disposició per tercers a través d'aquells webs.


Qualsevol ús d'un enllaç o hiperenllaç o accés a un web no propi es fa per voluntat pròpia i a risc exclusiu de l'usuari. H10 HOTELS no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un enllaç aliè al Web, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivats de l'ús o mal ús d'un enllaç, o de la informació obtinguda a través d'aquest, incloent-hi altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o l'accés, o de l'ús o mal ús d'un enllaç, tant quan es connecti al Web com quan accedeixi a la informació d'altres webs des del mateix portal Web.


L'anterior exempció i/o limitació de responsabilitat s'entén sense perjudici del dret imperatiu aplicable i tret que hi hagi frau o negligència greu.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

L'estructura, el disseny i la forma de presentació dels elements (gràfiques, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció), així com fotografies, segments de vídeo, segments de so i altres materials que es trobin al Web, estan protegits per drets de propietat intel•lectual, titularitat d'H10 HOTELS.


Està prohibida la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total, dels elements als quals es fa referència a l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut de l'autorització expressa d'H10 HOTELS i, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels esmentats drets de propietat intel·lectual d'H10 HOTELS.


L'usuari només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per H10 HOTELS. En cap cas podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que pugui estar instal•lat.


Excepte autorització expressa d'H10 HOTELS, no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i cap altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page”, www.h10hotels.com.


Els signes distintius (marques, noms comercials, logotips, símbols) d'H10 HOTELS estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d'ells, excepte amb autorització expressa i escrita d'H10 HOTELS.

 

COMPRA EN LÍNIA SEGURA

 

La seguretat és una prioritat per a H10 HOTELS, per la qual cosa fem un màxim esforç per garantir que els nostres processos de transaccions siguin segurs i que la seva informació personal estigui protegida.


- No comparteixi la seva informació personal


H10 HOTELS mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte, ni els seus números de compte bancari o targeta de crèdit, ni qualsevol altra mena d'informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè, o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no contesti i comuniqui-ho immediatament a H10 HOTELS perquè puguem procedir a la investigació de l'incident.


Salvant l'anterior, si no ha finalitzat el procés de reserva en línia al Web, podem enviar-li un correu electrònic de recordatori per continuar amb la reserva. Confiem que aquest servei pugui ajudar-lo a continuar amb el procés sense haver de tornar a buscar l'allotjament o emplenar totes les dades de la reserva.


- Identifiqui els correus electrònics falsos (intents de “spoofing” o “phishing”)


Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol•liciti informació personal o que el redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat d'H10 HOTELS o que li demani que pagui a través d'un mitjà diferent de l'autoritzat per H10 HOTELS, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat (“spoofing” o “phishing”) i s'haurà de considerar en tot cas com a fraudulent.


H10 HOTELS utilitza el domini "h10hotels.com” per als seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent (per exemple, h10hotels.security@hotmail.com), pot estar segur que és un correu fals.


Alguns correus electrònics que practiquen el “phishing” contenen enllaços a llocs web que fan servir la paraula "h10hotels” al seu URL, però el dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per damunt de l'enllaç, podrà veure l'URL associat, que probablement tindrà un format diferent de les enllaçades als llocs web autèntics d'H10 HOTELS.


Si, tot i això, vostè fa clic en un correu electrònic que practica “phishing” i és redirigit a una pàgina que s'assembla a "El meu compte" o a qualsevol que li sol•liciti verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la fraudulenta.


- Comuniqui els intents de “phishing”


Enviï un correu electrònic a la direcció h10@h10hotels.com i adjunti el correu electrònic que consideri fals. Facilitant-nos aquesta informació ens està ajudant a localitzar el seu origen.


Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reenviï'l a h10@h10hotels.com i inclogui quanta més informació possible sobre aquest.


- Informació l'usuari comprador sobre la plataforma de resolució de litigis sobre e-commerce.


S'informa l'usuari comprador de productes o serveis a través del Web de l'existència d'una plataforma de resolució de litigis en línia. De conformitat amb l'Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ i a la qual s'indica tota la informació necessària per a la resolució del litigi.


Sense perjudici d'altres possibles vies de resolució, els consumidors podran presentar les seves reclamacions a través d'aquesta plataforma de resolució de litigis en línia.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

 

Aquest Avís Legal està regit en tots i cada un dels seus extrems per la legislació espanyola.

1.2 Política de Privacitat (RGPDUE)

Informació bàsica sobre protecció de dades

 

Responsable del Tractament

CORPORACIÓN H10 HOTELS, S.L. (d'ara endavant, “H10 Hotels”)
NIF:
B-62116942
Tel.:
93 430 41 47
Adreça:
C/ Numància, 185, 1ª (08034)
Barcelona
DPD:
BELÉN ARRIBAS
dpo@h10hotels.com

Finalitats del tractament

Tractem les seves dades personals amb les següents finalitats: per poder executar i complir un contracte d'allotjament a l'hotel escollit i/o de serveis complementaris associats al mateix; amb la finalitat d'enviar-li butlletins de notícies i promocions; per gestionar les seves targetes de membre i beneficis del Club H10; per gestionar concursos, promocions o enquestes; per oferir-li la informació sol•licitada mitjançant el formulari del Web; amb finalitats de seguretat, mitjançant videovigilància; així com per protegir els nostres drets i interessos legítims i els de tercers i complir amb la legislació aplicable.

Obtenció de les dades

Ens els proporciona vostè directament quan utilitza els nostres serveis o la nostra web, mitjançant cookies i tecnologies similars. També podem recaptar dades personals de tercers o empreses del grup.

Categories de dades

Recaptem dades personals, com nom i cognoms, document nacional d'identitat o número d'identificació fiscal, data de naixement, gènere, adreça, correu electrònic, telèfon, dades d'ocupació, adreça IP, ubicació, ID del dispositiu, dades bancàries i informació financera i sobre pagaments, dades sobre les seves obligacions. En determinats casos, podrem tractar imatges i dades relatives a la salut.

Legitimació

Amb el seu consentiment; sobre la base d'un contracte, quan les dades són necessàries per a l'execució del contracte; o d'acord amb el nostre interès legítim. En el cas que hàgim de tractar dades relatives a la salut, ho farem amb el seu consentiment; en virtut d'una urgència vital o per raons d'interès públic; en virtut del nostre interès legítim en cas de reclamacions; per garantir el dret a la seguretat i protecció de la salut de l'usuari turístic; sobre la base d'una obligació dictada per l'autoritat competent.

Decisions automatitzades

No duem a terme decisions automatitzades.

Destinataris de les dades

Podem facilitar les seves dades a tercers per a la prestació d'un servei, per a l'execució del contracte d'allotjament i per complir amb la llei aplicable.

Drets

Vostè té dret a: (i) sol•licitar l'accés, la rectificació i la supressió de les seves dades personals que ja no siguin necessàries per al tractament, (ii) limitar el tractament o oposar-se al tractament de les seves dades personals i (iii) sol•licitar que se li proporcioni, a vostè o a un tercer, una còpia de les seves dades personals en format digital.
També pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: dpo@h10hotels.com.
Així mateix, té el dret a presentar una reclamació sobre el tractament de les seves dades personals davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. (www.aepd.es).

Menors

Els menors d'edat no podran fer servir els serveis disponibles a través d'aquest Web sense autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, que seran els únics responsables dels actes que realitzin els menors.

Mesures de seguretat

Hem adoptat les mesures i els nivells de seguretat requerits per l'RGPD adequats per la naturalesa de les dades que són objecte de tractament, si bé Internet no és un mitjà inexpugnable.

 

 

Informació detallada sobre protecció de dades

 

1. Informació detallada sobre protecció de dades

 

De conformitat amb l'establert pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, “RGPD”) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals (d'ara endavant, “LOPDGDD”), l'informem que les dades personals facilitades s'han inclòs en un tractament el responsable del qual és CORPORACIÓN H10 HOTELS, S.L., amb domicili social al C/ Numància, 185-1a - 08034 BARCELONA, NIF B62116942, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 32.136, Foli 1, Full B-201.867 Inscripció 1a.

D'ara endavant, CORPORACIÓN H10 HOTELS, S.L. i totes les societats del seu grup empresarial seran denominades, conjuntament, com H10 HOTELS.


En aquest apartat hi ha tota la informació sobre la nostra Política de Privacitat.


Per qualsevol dubte o qüestió relacionada amb aquesta, pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades: BELÉN ARRIBAS, dpo@h10hotels.com., o enviar-nos una carta per correu ordinari a l'adreça C/ Numància, 185, 1a 08034 Barcelona.

 

 

2. Responsable del tractament de dades

 

CORPORACIÓN H10 HOTELS, S.L.

NIF: B-62116942

Tel.: 93 430 41 47

Adreça: C/ Numància, 185, 1ª (08034) Barcelona

DPD:
BELÉN ARRIBAS
dpo@h10hotels.com

 

 

3. Tractament de dades

 

https://www.h10hotels.com i tots els dominis associats (d'ara endavant, els “Webs”) són una eina d'H10 Hotels.

La seva privacitat és molt important per a nosaltres.

Tractem les seves dades per poder-li prestar els serveis contractats i per a les finalitats descrites en aquest document.


Li aconsellem també que llegeixi la nostra Política de Cookies, perquè conegui l'ús que fem de les dades que recaptem mentre navega per https://www.h10hotels.com o per dominis associats, estigui o no registrat en el nostre sistema.

 

 

4. Finalitat del tractament de dades

 

Tractem les seves dades personals amb les següents finalitats:

- Per poder executar i complir un contracte d'allotjament a l'hotel escollit;
- Amb la finalitat d'enviar-li butlletins de notícies i promocions;
- Per gestionar les seves targetes de membre i beneficis del Club H10;
- Per gestionar concursos, promocions o enquestes;
- Per oferir-li la informació sol•licitada mitjançant el formulari del Web;
- Així com per protegir els nostres drets i interessos legítims i els de tercers i complir amb la legislació aplicable.


De la mateixa manera, tractem les seves dades personals quan:

- Resulten necessàries per al compliment de les nostres obligacions legals (per exemple, complir amb els deures d'informació davant d'autoritats de supervisió o l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant qualsevol altra autoritat competent, per identificar i prevenir el frau i el blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme i qualsevol altra activitat penal o il•lícita).
- El tractament és necessari per salvaguardar els nostres interessos legítims en la gestió del nostre negoci, fins i tot en relació amb (i) la gestió i execució del seu contracte d'allotjament incloent-hi, en el seu cas, recobrar deutes; contactar-lo, fins i tot per informar-lo de qualsevol canvi relacionat amb els nostres serveis o la nostra relació contractual; (ii) millorar els nostres productes i serveis; (iii) prevenció d'activitats delictives; (iv) amb finalitats estadístiques i d'investigació de mercat, i per mesurar i comprendre l'efectivitat de la publicitat que fem arribar als usuaris; (v) administrar i millorar les nostres pàgines web, garantir la seguretat i garantir que els continguts siguin presentats de la forma més eficaç en el seu dispositiu, sempre que aquests interessos no siguin contraris als seus interessos i drets; i
- Amb finalitats de marketing, mitjançant el seu consentiment, que podrà revocar en qualsevol moment.
- En el cas que hàgim de tractar categories especials de dades, com ara dades relatives a la salut, ho farem amb el seu consentiment; en virtut d'una urgència vital o per raons d'interès públic; en virtut del nostre interès legítim en cas de reclamacions; per garantir el dret a la seguretat i protecció de la salut de l'usuari turístic; sobre la base d'una obligació dictada per l'autoritat competent.


En cas que no ens proporcioni les seves dades personals, no podrem subscriure el contracte amb vostè ni proporcionar-li els nostres productes i serveis.

 

 

5. Obtenció de les dades

 

Recaptem informació i dades personals de les següents formes:

- Automàticament, quan vostè utilitza la nostra web, els nostres formularis o els nostres productes.
- Quan ens les proporcionen tercers o empreses del grup.
- Quan la informació ens la proporciona vostè, per exemple, emplenant les nostres sol•licituds, a les nostres pàgines web, a les xarxes socials, per correu postal, per correu electrònic, per telèfon o per qualsevol altre mitjà o servei.
- Gran part de la informació automàtica que recaptem es recull mitjançant cookies i tecnologies similars. Per a més informació, consulti la nostra Política de Cookies.

 

 

6. Categories de dades

 

Informació que vostè ens proporciona:

Recollim la informació que ens proporcioni:

- En fer servir el nostre web, o quan empleni un formulari o sol•liciti un servei, tant si ha proporcionat les dades al nostre personal com a un tercer.
- Quan notifiqui una incidència, o quan es comuniqui amb nosaltres en relació amb els nostres productes o serveis.
- Quan faci servir funcions pròpies de les xarxes socials al nostre web, així com quan participi en una promoció, enquesta o qualsevol altra activitat organitzada a través del nostre web o de les nostres xarxes socials; quan participi en un concurs, promoció o enquesta, també amb els nostres socis i a les xarxes socials.


En les circumstàncies descrites, recaptem dades personals, com nom i cognoms, document nacional d'identitat o número d'identificació fiscal, data de naixement, gènere, adreça, correu electrònic, telèfon, adreça IP, ubicació, ID del dispositiu, dades bancàries i informació financera i sobre pagaments, dades sobre les seves obligacions. En determinats casos, podrem tractar imatges i dades relatives a la salut.

Vostè ens garanteix que les dades aportades són seves, vertaderes, exactes, completes i actualitzades.


Informació que recollim sobre vostè automàticament:

Cada vegada que visiti el nostre web, podrem recollir automàticament la següent informació:

- Dades tècniques, com el tipus de dispositiu, l'adreça IP i el proveïdor d'Internet utilitzat per connectar el dispositiu a la xarxa, dades d'accés, tipus i versió del navegador, zona horària, tipus i versions de plug-ins, plataforma i sistema operatiu, resolució de la pantalla, ubicació, codificació de caràcters.


Informació que rebem de tercers:

Podrem sol•licitar informació sobre vostè a tercers, com per exemple altres empreses del grup, respectant en tot moment la normativa de protecció de dades i, en cas necessari, sol•licitant el seu consentiment previ. Podrem rebre informació sobre vostè:

- D'altres empreses del grup i d'aquells socis comercials amb els quals col•laborem en els concursos, promocions o enquestes a les quals participi;
- De socis comercials encarregats de proporcionar serveis tècnics, de pagament i d'entrega, de xarxes publicitàries, de proveïdors analítics, i de proveïdors de recerca quan ens ofereixin serveis;
- De tercers que comercialitzin els nostres productes i serveis (agències de viatges, operadors turístics, etc.)
- En qualsevol altre supòsit en el qual hagi acceptat facilitar-nos les seves dades.

 

 

7. Decisions automatitzades

 

No duem a terme decisions automatitzades.

 

 

8. Drets

 

Vostè té dret a: (i) sol•licitar l'accés, la rectificació i la supressió de les seves dades personals que ja no siguin necessàries per al tractament, (ii) limitar el tractament o oposar-se al tractament de les seves dades personals i (iii) sol•licitar que se li proporcioni, a vostè o a un tercer, una còpia de les seves dades personals en format digital.

També pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça dpo@h10hotels.com.

Així mateix, té el dret a presentar una reclamació sobre el tractament de les seves dades personals davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).


Dret d'accés:

Té dret a preguntar-nos sobre les dades personals que tractem sobre vostè i la finalitat i naturalesa del seu tractament, així com a sol•licitar-nos que li proporcionem informació sobre amb qui tenim previst compartir-les (llevat que la llei prohibeixi facilitar aquesta informació). Podrà sol•licitar-nos una còpia de la informació que tractem sobre vostè amb la finalitat de comprovar de quina informació disposem. Aquesta còpia serà gratuïta, sempre que no es tracti de sol•licituds manifestament infundades o excessives, especialment degut al seu caràcter repetitiu.


Dret de rectificació i supressió:

Té dret a demanar-nos que actualitzem, corregim o eliminem (sempre que això no afecti els serveis que proporcionem) les seves dades personals en qualsevol moment. Tingui en compte que podrem rebutjar aquelles sol•licituds que posin en risc la privacitat de tercers, que resultin repetitives o poc raonables, o que requereixin un esforç desproporcionat. No obstant això, sàpiga que estem subjectes a una sèrie d'obligacions legals que ens impedeixen eliminar de manera immediata les seves dades personals. Aquestes obligacions emanen de la legislació contra el blanqueig de capitals, la normativa fiscal i les lleis sobre els drets dels consumidors, entre altres.


Ens haurà d'informar de qualsevol canvi en la informació que ens hagi proporcionat a l'hora de formalitzar el contracte, i si creu que les dades personals que estem tractant sobre vostè no són correctes.


Dret de revocació:

Té dret a renunciar a rebre butlletins de notícies i promocions per correu electrònic, missatges SMS o qualsevol altra informació promocional similar en qualsevol moment, posant-se en contacte amb nosaltres; també podrà esborrar la seva subscripció a aquesta informació. Així mateix, al final de cada correu electrònic de naturalesa comercial, apareixerà un enllaç i si hi accedeix podrà deixar de rebre les nostres promocions. Tingui en compte que els nostres missatges poden contenir informació útil o important sobre els nostres productes, descomptes i altres ofertes que puguin resultar del seu interès.


Dret a la limitació del tractament:

Té dret a sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades personals en els casos que estableix la llei; per exemple, en cas que consideri que el tractament que s'està realitzant és il•lícit (però no vulgui sol•licitar la supressió de les dades), o si entén que el responsable ja no necessita les seves dades personals amb les finalitats per les quals foren recaptades, però vostè els necessita per a la formulació, exercici o defensa de les seves reclamacions.


Dret de portabilitat:

Així mateix, té dret a rebre una còpia de les dades personals que l'incumbeixen i que ens hagi proporcionat en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a que transmetem aquestes dades a un altre Responsable del Tractament. Tingui en compte que rebutjarem l'exercici del dret o no entregarem la informació si aquesta afecta negativament a les llibertats i drets de tercers. Aquesta còpia serà gratuïta, sempre que no es tracti de sol•licituds manifestament infundades o excessives, especialment degut al seu caràcter repetitiu.


Dret a reclamar davant l'autoritat:

Té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas de considerar que el tractament de les seves dades personals no es correspon amb la legalitat vigent.

 

 

9. Conservació de les dades

 

Podrem conservar les seves dades personals fins i tot després que hagi deixat de ser client nostre, per garantir els nostres interessos jurídics en cas de litigi amb el client, o si així ho estableix la llei. No obstant això, conservem les dades personals durant el temps estrictament necessari, tenint en compte la finalitat amb la qual es van recaptar les dades, que sol ser normalment per complir amb les nostres obligacions contractuals, exercir els nostres interessos legítims o per complir amb els terminis de conservació de dades exigits per la llei.

 

 

10. Destinataris de les dades; cessions i transferències internacionals de dades

 

Podrem comunicar les seves dades a altres empreses del grup a escala interna i amb propòsits administratius o d'execució del contracte.

Podrem comunicar les seves dades a altres empreses del grup i a alguns tercers si així es requereix per complir amb les nostres obligacions contractuals i per a la resta de finalitats enunciades en aquesta política.

També podrem cedir-los a qui col•labori amb la nostra activitat comercial, allotjant i desenvolupant els nostres Webs, realitzant avaluacions de riscos, detectant possibles fraus, realitzant activitats de recobrament, oferint atenció al client, recolzant-nos en la lluita contra el frau, proporcionant analítiques sobre l'ús dels nostres serveis, i ajudant-nos en les nostres activitats de marketing.

Sempre que la llei ens obligui, podrem facilitar informació sobre la seva utilització dels nostres serveis i les visites realitzades als nostres Webs, quan creguem de bona fe que necessitem proporcionar aquesta informació per protegir els nostres drets, la seva seguretat i la d'altres, evitar i investigar fraus, o contestar a un requeriment governamental.

En cas d'incompliment total o parcial dels compromisos adquirits per part seva, podrem transferir les dades corresponents als seus passius pendents a empreses dedicades al recobrament de deutes i a oficines de crèdit, així com a empreses de serveis jurídics.

Podrem compartir les seves dades personals amb els proveïdors de recerca i analítiques que ens ajuden a millorar i optimitzar els Webs.

Quan cedim dades, ens comprometem a garantir que el receptor compta amb les mateixes mesures de seguretat d'emmagatzematge i tractament de dades personals que nosaltres.

Les seves dades personals es tractaran, emmagatzemaran i transferiran a tercers de la forma i amb l'abast establerts en aquesta Política de Privacitat, en el(s) contracte(s) firmat(s) i en els consentiments que hagi atorgat.

Els destinataris esmentats en aquesta política de privacitat poden estar ubicats dins o fora de l'Espai Econòmic Europeu; en aquest últim cas, estan degudament legitimades les transferències internacionals de dades mitjançant clàusules contractuals tipus o un altre mecanisme o garantia anàlegs.

 

 

11. Principals tractaments: finalitats, base legal i altres informacions

 

Finalitat del tractament

Per poder executar i complir un contracte d'allotjament a l'hotel escollit

Base legal

Relació contractual per a la prestació del servei sol•licitat.

Destinataris

Les seves dades poden cedir-se a empreses del grup H10 HOTELS per a l'execució del contracte; també poden cedir-se a tercers per a la prestació d'un servei al Responsable del Tractament. Pot obtenir informació addicional sobre aquests destinataris contactant amb dpo@h10hotels.com.

Transferències internacionals

Els destinataris esmentats en aquesta política de privacitat poden estar ubicats dins o fora de l'Espai Econòmic Europeu; en aquest últim cas, estan degudament legitimades les transferències internacionals de dades mitjançant clàusules contractuals tipus o un altre mecanisme o garantia anàlegs.

Termini de conservació

Les seves dades seran conservades durant el termini que resulti de la legislació aplicable, per a l'atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals. No obstant això, podran conservar-se més temps amb finalitats d'arxiu històric o estadístic, llevat que s'exerceixi oposició i/o cancel•lació.Finalitat del tractament

Amb la finalitat d'enviar-li butlletins de notícies i promocions

Base legal

Consentiment atorgat per vostè amb tal finalitat. Vostè podrà en qualsevol moment oposar-se a aquesta mena d'enviaments enviant un correu electrònic a l'adreça dpo@h10hotels.com indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

Destinataris

Les seves dades poden cedir-se a empreses del grup H10 HOTELS per a l'execució del contracte; també poden cedir-se a tercers per a la prestació d'un servei al Responsable del Tractament. Pot obtenir informació addicional sobre aquests destinataris contactant amb dpo@h10hotels.com.

Transferències internacionals

Els destinataris esmentats en aquesta política de privacitat poden estar ubicats dins o fora de l'Espai Econòmic Europeu; en aquest últim cas, estan degudament legitimades les transferències internacionals de dades mitjançant clàusules contractuals tipus o un altre mecanisme o garantia anàlegs.

Termini de conservació

Les seves dades seran conservades durant el termini que resulti de la legislació aplicable, per a l'atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals. No obstant això, podran conservar-se més temps amb finalitats d'arxiu històric o estadístic, llevat que s'exerceixi oposició i/o cancel•lació.Finalitat del tractament

Per gestionar les seves targetes de membre i beneficis del Club H10

Base legal

Relació contractual per a la prestació del servei sol•licitat, encara que tingui caràcter de gratuïtat.

Destinataris

Les seves dades poden cedir-se a empreses del grup H10 HOTELS per a l'execució del contracte; també poden cedir-se a tercers per a la prestació d'un servei al Responsable del Tractament. Pot obtenir informació addicional sobre aquests destinataris contactant amb dpo@h10hotels.com.

Transferències internacionals

Els destinataris esmentats en aquesta política de privacitat poden estar ubicats dins o fora de l'Espai Econòmic Europeu; en aquest últim cas, estan degudament legitimades les transferències internacionals de dades mitjançant clàusules contractuals tipus o un altre mecanisme o garantia anàlegs.

Termini de conservació

Les seves dades seran conservades durant el termini que resulti de la legislació aplicable, per a l'atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals. No obstant això, podran conservar-se més temps amb finalitats d'arxiu històric o estadístic, llevat que s'exerceixi oposició i/o cancel•lació.Finalitat del tractament

Per oferir-li la informació sol•licitada mitjançant el formulari del Web

Base legal

Interès legítim d'H10 HOTELS per atendre als requeriments d'informació a través del Web.

Destinataris

Les seves dades poden cedir-se a empreses del grup H10 HOTELS sobre la base legal del nostre interès legítim d'atendre a la seva sol•licitud d'informació. Pot obtenir informació addicional sobre aquests destinataris contactant amb dpo@h10hotels.com.

Transferències internacionals

Els destinataris esmentats en aquesta política de privacitat poden estar ubicats dins o fora de l'Espai Econòmic Europeu; en aquest últim cas, estan degudament legitimades les transferències internacionals de dades mitjançant clàusules contractuals tipus o un altre mecanisme o garantia anàlegs.

Termini de conservació

Les seves dades seran conservades durant el termini que resulti de la legislació aplicable, per a l'atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals. No obstant això, podran conservar-se més temps amb finalitats d'arxiu històric o estadístic, llevat que s'exerceixi oposició i/o cancel•lació.

1.3 Política de Cookies

 

Política de cookies

 

Aquest web utilitza tecnologia coneguda com a "cookies" amb la finalitat de poder emmagatzemar informació sobre els usuaris del mateix. Li comuniquem que utilitzem les cookies amb la finalitat de facilitar la navegació del lloc web, destriar-lo d'altres usuaris i analitzar els seus patrons de navegació dins el lloc web. Li comuniquem que H10 HOTELS, al seu domini 222.h10hotels.com no utilitza ninguna cookie que tracti amb dades personales que permetin identificar persones físiques concretes. Aquesta Política de Cookies te el proposit d'informar-lo de manera clara i precisa sobre les cookies que s'utilitzen al nostre lloc web (la "Política de Cookies")

 

Què són les cookies?

 

Una cookie es un arxiu que es descarrega al seu equip (ordinador o dispositiu mobil) amb la finalitat d'emmagatzemar dades que podràn ser actualitzades i recuperades per l'entitat responsable de la seva instal·lació.

L'informació recolectada a través de les cookies podrà incloure la direcció IP, data i hora de les visites al lloc web, pàgines visitades al lloc web, tems de navegació dins el lloc web així com informació sobre alguns llocs web visitats previament i després de la visita a aquest lloc web, a més d'altres dades relatives a la navegació web.

D'aquesta manera, les cookies permeten obtenir informació sobre els seus patrons de navegació.

Aquesta web utilitza diverses cookies. Algunes cookies son colocades per serveis de tercers que utilitzem a les nostre pàgines per diversos motius.

En qualsevol moment pot canviar o retirar el seu consetiment des de la Política de Cookies i/o el banner de cookies del nostre lloc web.

Pot obtenir més informació sobre qui som, com contactar-nos i com tractem les seves dades personals a la nostra Política de Privacitat.

 

Es fan servir cookies per:

 

 • Assegurar que les pàgines web poden funcionar correctament.

 • Emmagatzemar les preferències, com l'idioma o la mida de la lletra.

 • Conèixer l'experiència de navegacions de l'usuari.

 • Recopilar informació estadística anònima, com quines pàgines ha visitat l'usuari o quant temps ha estat en el lloc web.

 • L'ús de les cookies permet optimitzar la navegació, adaptant la informació i els serveis oferts als interessos dels usuaris, per proporcionar una millor experiència sempre que visiti el lloc web.

 

Tipologia, finalitat i funcionament

 

Per una banda, el titular d'aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques pròpies (cookies necessaries) per les quals no es necessaria l'obtenció del seu sonsentiment, ja que aquestes estàn excluides de l'ambit d'aplicació de l'article 22.2 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la societat de l'informació i comerç electrònic. No obstant, aquesta web instala cookies que requereixen el consentiment dels usuaris. A continuació podrà trobar l'informació relativa a aquestes cookies:

 • Estrictament necessàries (tècniques): són aquelles imprescindibles per al correcte funcionament de la pàgina. Normalment es generen quan l'usuari accedeix al lloc web o inicia sessió en aquest, i tenen com a funció identificar-lo en el lloc web amb els següents objectius:

  • Mantenir l'usuari identificat de forma que, si abandona el lloc web, el navegador o el dispositiu i en un altre moment torna a accedir a la mateixa pàgina, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar a identificar-se.
  • Comprovar si l'usuari està autoritzat per accedir a determinats serveis i zones del lloc web.

 • De rendiment: es fan servir per millorar l'experiència de navegació i optimitzar el funcionament del lloc web com, per exemple, emmagatzemar les configuracions de serveis o emmagatzemar la compra realitzada en una cistella de compra.

 • De publicitat: són aquelles que recapten informació sobre els anuncis mostrats als usuaris del lloc web. Poden ser de dos tipus:

  • Anònimes: només recopilen informació sobre els espais publicitaris mostrats en el lloc web, amb independència de l'usuari que va accedir-hi, és a dir, sense identificar-se expressament.
  • Personalitzades: recopilen informació personal de l'usuari del lloc web per part d'un tercer, per a la personalització d'aquests espais publicitaris.

 • De geolocalització: aquestes cookies es fan servir per esbrinar a quin país o regió es troba l'usuari que accedeix a un servei del lloc web, per poder oferir continguts o serveix adequats a la seva localització.

 • Analítiques: recopilen informació sobre l'experiència de navegació de l'usuari en el lloc web, normalment de forma anònima, encara que de vegades també permeten identificar de manera única i inequívoca l'l'usuari per obtenir informes sobre els interessos dels usuaris en els serveis que ofereix el lloc web.

 

Cookies utilitzades

 

 • Cookies estrictament necessàries per a la prestació del mateix servei sol•licitat per l'usuari.

 • Cookies de rendiment (anònimes) necessàries per al manteniment de continguts i navegació, de les quals tan sols fa falta informar de la seva existència.

 • Cookies gestionades per tercers que permeten el seguiment de l'usuari a través d'altres webs que no són del titular d'aquesta web. Normalment, es corresponen amb cookies de publicitat o analítiques que identifiquen l'usuari de manera única i evident.

 

Informem que H10 HOTELS, en el seu domini www.h10hotels.com, no utilitza cap mena de cookie per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes.

 

LLISTA DE COOKIES UTILITZADES EN AQUEST LLOC WEB I LES SEVES DESCRIPCIONES

 

NomProveïdorFinalitatCaducitatTipología
_gac_UA-1443064-1Google AnalyticsUtilitzada per Google Analytics per obtenir informació de la campanya relativa al usuari.90 diesAnalítica
_ga_J7Z1PQ8ZFCGoogle AnalyticsUtilitzada per Google Analytics per a distingir els usuaris 2 anysAnalítica
_gaGoogle AnalyticsUtilitzada per Google Analytics per a distingir els usuaris 2 anysAnalítica
_gat_thnTrackerThe Hotels NetworkUtilitzada per The Hotels Network per a limitar el percentatge de sol·licituds1 diaAnalítica
_gac_UA-62725679-1Google AnalyticsUtilitzada per Google Analytics per obtenir informació de la campanya relativa al usuari.90 diesAnalítica
n_oneNeural OneUtilitzada per Neural.One per a realitzar el seguiment d'usuaris per obtenir informaciósobre la navegació dels usuaris amb la finalitat de msurar i analitzar l'impacte i efectivitat de campanyes publicitaries i completar customer journeys1 añoAnalítica
n_o_bc_Neural OneUtilitzada per Neural.One per identificar la sessió i preferencies d'usuari amb la finalitat de mostrar anuncis de màrketing digital personalitzats.1 añoAnalítica
n_one_dntNeural OneUtilitzada per Neural.One per identificar usuaris que han escullit opt-out amb la finalitat que aquests no siguin trackejats per Neuarl.One.20 anysAnalítica
SAPISID.google.comUtilitzada per Google per emmagatzemar informació relativa a l'us del lloc web per part dels visitants i utilitzar-la en la confecció d'informes i la millora del lloc web.2 anysAnalítica
APISID.google.comUtilitzada per Google per emmagatzemar informació relativa a l'us del lloc web per part dels visitants i utilitzar-la en la confecció d'informes i la millora del lloc web.2 anysAnalítica
SSID.google.comUtilitzada per Google per emmagatzemar informació relativa a l'us del lloc web per part dels visitants i utilitzar-la en la confecció d'informes i la millora del lloc web.2 anysAnalítica
SIDCC.google.comUtilitzada per Google per emmagatzemar informació relativa a l'us del lloc web per part dels visitants i utilitzar-la en la confecció d'informes i la millora del lloc web.1 añoAnalítica
SID.google.comUtilitzada per Google per emmagatzemar informació relativa a l'us del lloc web per part dels visitants i utilitzar-la en la confecció d'informes i la millora del lloc web.2 anysAnalítica
SAPISID.google.comUtilitzada per Google per emmagatzemar informació relativa a l'us del lloc web per part dels visitants i utilitzar-la en la confecció d'informes i la millora del lloc web.2 anysAnalítica
HSID.google.comUtilitzada per Google per emmagatzemar informació relativa a l'us del lloc web per part dels visitants i utilitzar-la en la confecció d'informes i la millora del lloc web.2 anysAnalítica
SID.google.comUtilitzada per Google per emmagatzemar informació relativa a l'us del lloc web per part dels visitants i utilitzar-la en la confecció d'informes i la millora del lloc web.2 anysAnalítica
APISID.google.comUtilitzada per Google per emmagatzemar informació relativa a l'us del lloc web per part dels visitants i utilitzar-la en la confecció d'informes i la millora del lloc web.2 anysAnalítica
HSID.google.comUtilitzada per Google per emmagatzemar informació relativa a l'us del lloc web per part dels visitants i utilitzar-la en la confecció d'informes i la millora del lloc web.2 anysAnalítica
SSID.google.comUtilitzada per Google per emmagatzemar informació relativa a l'us del lloc web per part dels visitants i utilitzar-la en la confecció d'informes i la millora del lloc web.2 anysAnalítica
_gat_UA-1443064-1.google.comUtilitzasa per Google Analytics per a limitar el percentatge de sol·licituds1 diaAnalítica
_gcl_awGoogle Tag ManagerUsada por Google para mantener información de usuario consistente a través de varios dominios i subdominios del grupo.90 diesAnalítica
_gidGoogle AnalyticsUtilitzada per Google Analytics per a distingir els usuaris 1 diaAnalítica
profile.h10hotels.comUtilitzada per h10hotels.com per a saber si l'usuari ha accedit al lloc web previament.1 diaFuncionalitat / Personalizació
visitedweb.h10hotels.comUtilitzada per h10hotels.com per a saber si l'usuari ha accedit al lloc web previament.1 diaFuncionalitat / Personalizació
WSS_FullScreenMode.h10hotels.comUtilitzada per Microsoft SharePoint per a detectar si s'ha de mostrar el contingut a pantalla complerta o no.Al final de la sessióFuncionalitat / Personalizació
cookie_consent_user_accepted.h10hotels.comUtilitzada per Cookie Consent per a detectar si l'usuari ha interactuat amb el missatge d'acceptació o configuració de la política de cookies.60 diesFuncionalitat / Personalizació
TawkConnectionTimeTawkUtilitzada per tawk, servei de xat en línea per a detectar el temps de navegació de l'usuariAl final de la sessióFuncionalitat / Personalizació
__atuvcAddThisUtilitzada pel Widget AddThis per a habilitar la compartició de contingut a les xarxes socials.2 anys i 1 mesFuncionalitat / Personalizació
__atuvsAddThisUtilitzada pel Widget AddThis per a habilitar la compartició de contingut a les xarxes socials.1 diaFuncionalitat / Personalizació
na_idAddThisUtilitzada pel Widget AddThis per a habilitar la compartició de contingut a les xarxes socials.1 anyi 1 mesFuncionalitat / Personalizació
ouidAddThisUtilitzada pel Widget AddThis per a habilitar la compartició de contingut a les xarxes socials.1 anyi 1 mesFuncionalitat / Personalizació
BookingIDParams.h10hotels.comUtilitzada per h10hotels.com per a mantenir parametres de cerques del motor de reserves.1 diaFuncionalitat / Personalizació
BookingPrice.h10hotels.comUtilitzada per h10hotels.com per a mantenir parametres de cerques del motor de reserves.1 diaFuncionalitat / Personalizació
cookies_policy.h10hotels.comUtilitzada per Cookie Consent per a detectar si l'usuari ha interactuat amb el missatge d'acceptació o configuració de la política de cookies..100 diesFuncionalitat / Personalizació
cookie_consent_level.h10hotels.comUtilitzada per Cookie Consent per a aplicar les preferències sobre cookies que l'usuari ha escullit.60 diesFuncionalitat / Personalizació
__thn_ssThe Hotels NetworkUtilitzada per The Hotels Network per emmagatzemar l'identificador de sessió oberta i enviar-lo al servidorAl final de la sessióFuncionalitat / Personalizació
thn_idThe Hotels NetworkUtilitzada per The Hotels Network per identificar l'usuari amb un ID únic i reconeixe'l en properes visites al lloc web de l'hotel o d'altres hotels de la xarxa.2 anysFuncionalitat / Personalizació
vuidVimeoUtilitzada per Vimeo, servei de reproducció de vídeos en línea per a emmagatzemar informació relacionada amb la reproducció de vídeos.2 anysFuncionalitat / Personalizació
frFacebookUtilitzada per Facebook per a permetre el correcte funcionament dels botons ""Like"".1 anyi 3 mesosFuncionalitat / Personalizació
locAddThisUtilitzada pel Widget AddThis per a habilitar la compartició de contingut a les xarxes socials.2 anys i 1 mesFuncionalitat / Personalizació
musAddThisUtilitzada pel Widget AddThis per a habilitar la compartició de contingut a les xarxes socials.4 mesosFuncionalitat / Personalizació
uvcAddThisUtilitzada pel Widget AddThis per a habilitar la compartició de contingut a les xarxes socials.1 anyi 1 mesFuncionalitat / Personalizació
_gcl_auGoogle AdSenseUtilitzada per Google AdSense per experimentar amb l'eficiència publicitària als llocs web que l'utilitzen.90 diesPublicitat
_fbpFacebookUtilitzada per Facebook per a mostrar publicitat rellevant dins la seva xarxa d'anunciants.1 añoPublicitat
_afflrdmlcAffiliredUtilitzada per Affilired per a realitzar el seguiment del tràfic generat pels seus afiliats.1 anyi 1 mesPublicitat
gdpAffiliredUtilitzada per Affilired per a realitzar el seguiment del tràfic generat pels seus afiliats.30 diesPublicitat
tduidTrade DoublerUtilitzada per TradeDoubler per a realitzar el seguiment del tràfic generat pels seus afiliats.1 añoPublicitat
_uetsidMicrosoft AdsUtilitzada per Microsoft Ads pel seguiment del comportament i navegació dels usuaris dins el nostre lloc web.Al final de la sessió (30 minutos después)Publicitat
_uetvidMicrosoft AdsUtilitzada per Microsoft Ads per identificar usuaris que han visitat el nostre lloc web i mostrar-los publicitat relacionada.16 diesPublicitat
_dc_gtm_UA-1443064-1.doubleclick.netUtilitzada per Google Tag Manager per mesurar el rendiment de campanyes publicitàries amb Google Analytics1 diaPublicitat
uidCriteoUtilitzada per Criteo per a identificar usuaris únics.1 añoPublicitat
TDID.adsrvr.orgUtilitzada per Google per fer el seguiment de la navegació dels usuaris amb la finalitat de determinar l'efectivitat de campanyes publicitàries1 añoPublicitat
__Secure-3PSIDCC.google.comUtilitzada per Google per a mostrar anuncis rellevants pels usuaris segons els seus interessos1 añoPublicitat
__Secure-3PAPISID.google.comUtilitzada per Google per a mostrar anuncis rellevants pels usuaris segons els seus interessos.2 anysPublicitat
__Secure-3PSID.google.comUtilitzada per Google per a mostrar anuncis rellevants pels usuaris segons els seus interessos.2 anysPublicitat
__Secure-3PSID.google.comUtilitzada per Google per a mostrar anuncis rellevants pels usuaris segons els seus interessos.2 anysPublicitat
spinFacebookUtilitzada per Facebook per a entregar anuncis més rellevantspels usuaris segons els seus interessos1 diaPublicitat
wdFacebookUtilitzada per Facebook per a entregar una bona experiencia d'usuari en tots els dispositius i resolucions de pantalla7 diesPublicitat
datrFacebookUtilitzada per Facebook per identificar el navegador web de l'usuari amb la finalitat de garantir que la sessió iniciada a Facebook no es fraudulenta2 anysPublicitat
xsFacebookUtilitzada per Facebook per identificar els seus usuaris mentre naveguen pel nostre lloc web.1 añoPublicitat
ANIDgoogle.comUtilitzada per Google per a personalitzar els anuncis que mostra a les seves propietats2 anys i 1 mesPublicitat
Cadform.netUtilitzada per Adform per identificar informació relacionada amb el consentiment de cookies al navegador dels usuaris.1 anyi 1 mesPublicitat
euds.rfihub.comUtilitzada per Rocket Fuel per a entregar anuncis més rellevants a la seva xarxa d'anunciants.Al final de la sessióPublicitat
rud.rfihub.comUtilitzada per Rocket Fuel per a entregar anuncis més rellevants a la seva xarxa d'anunciants.1 anyi 1 mesPublicitat
TDCPM.adsrvr.orgUtilitzada per Google per fer el seguiment de la navegació dels usuaris amb la finalitat de determinar l'efectivitat de campanyes publicitàries1 añoPublicitat
ruds.rfihub.comUtilitzada per Rocket Fuel per a entregar anuncis més rellevants a la seva xarxa d'anunciants.Al final de la sessióPublicitat
NID.google.comUtilitzada per Google per identificar els usuaris amb un ID únic que s'utilitza per recordar les preferencies de navegació i altres informacions rellevant6 mesosPublicitat
MUID.bing.comUtilitzada per Microsoft Ads per a medir el rendiment publicitàri de campanyes a la seva xarxa d'anunciants1 anyi 1 mesPublicitat
cmd.rfihub.comUtilitzada per Google per a registrar informació relativa a l'usuari de manera anònima1 anyi 1 mesPublicitat
uid.adform.netUtilitzada per Adform per identificar usuaris i medir l'efectivitat de campanyes publicitàries.2 mesosPublicitat
uuid2.adnxs.comUtilitzada per adnx per identificar el navegadors i dispositius amb un ID únic amb la finalitat d'optimitzar la navegació.3 mesosPublicitat
anj.adnxs.comUtilitzada per adnx per determinar si un usuari està sincronitzat amb d'altres socis publicitaris. Això es fa a través d'un ID anònim.3 mesosPublicitat
eud.rfihub.comUtilitzada per Rocket Fuel per a entregar anuncis més rellevants a la seva xarxa d'anunciants.1 anyi 1 mesPublicitat
IDE.doubleclick.netUtilitzada per Google Adsense per a millorar la personalització d'anuncis a la seva xarxa d'anunciants.1 anyi 1 mesPublicitat
HPA_CONVERSION.google.comUtilitzada per Google per a mesurar l'efectivitat de campanyes publicitàries al seu cercador d'hotels.1 mesPublicitat

 

DESACTIVAR L'ÚS DE COOKIES

 

L'usuari podrà, en qualsevol moment, deshabilitar l'ús de les cookies a la configuració del navegador. Per exemple:

 

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=ca&answer=95647

Windows Explorer

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Apple Safari

https://support.apple.com/ca-es/guide/safari/sfri11471/mac